rschcr: Viking boat @Tunevannet. #Olavsfestiv…

rschcr:

Viking boat @Tunevannet. #Olavsfestivalen2016 (at Sarpsborg, Norway)